Διδακτική Επίσκεψη Γ’ Γυμνασίου

Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου μπήκαν στη «χρονομηχανή» της πρωτεύουσας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Στη συνέχεια, στάθηκαν στις μαύρες σελίδες της Ιστορίας μας, επισκεπτόμενοι τις φυλακές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.