ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ


Ιστορικό

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μαθητριών και μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ» ιδρύθηκε το έτος 1979.

 

Είναι αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ’ αριθμό 440/1979 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων με αύξοντα αριθμό 8541, στις 13 Ιουνίου 1979.

 

Ως σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων του έχει τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και Λυκείου της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ», Θεσσαλονίκης 2 – Τ.Κ. 151 21 Πεύκη.

 

Ο Σύλλογος είναι ένα εκ των ανεξάρτητων ιδρυτικών μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών των Ελληνογαλλικών Σχολείων τα οποία μετέχουν στη Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. (www.gieie.gr) και συμμετέχει ενεργά στο ΔΣ και στις εργασίες της.

 

 

Διοίκηση και Εκπροσώπηση

 

Ο Σύλλογος διοικείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τα μέλη του οποίου εκλέγονται ανά διετία στα πλαίσια Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό του.

 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο στο Γυμνάσιο Λύκειο της Ελληνογαλλικής Σχολής «Αγ. Ιωσήφ».

 

Νόμιμος εκπρόσωπος τους Συλλόγου ενώπιον κάθε τρίτου και κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής, είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Στις εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2016 αναδείχθηκαν τα επτά μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος

κ. Δημήτριος Ταμπακόπουλος

Αντιπρόεδρος

κα. Σοφία Μιχαλοπούλου-Κονταξόγλου

Γενικός Γραμματέας

κ. Λουκάς Κοτρώνης

Ταμίας

κ. Νικόλαος Πρωτονοτάριος

Μέλη

κ. Θεόδωρος Βουβάλης

 

κα. Βασιλική-Μαρία (Μπέσσυ) Μουσιώνη-Ιλαρίδου

 

κ. Αθανάσιος Μπινιάρης

 

 

Μέλη του Συλλόγου

 

Μέλη του Συλλόγου γίνονται αυτοδικαίως όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητριών και των μαθητών του Ιδιωτικού Γυμνασίου και Λυκείου της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ» της εκπαιδευτικής περιφέρειας Ηρακλείου Αττικής, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους και δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού του.

 

 

Κανονιστικό Πλαίσιο Αναφοράς

 

Όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το Σύλλογο καθορίζονται από το καταστατικό του, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελέυσεων και από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κάθε ζήτημα που αφορά στο Σύλλογο, μη προβλεπόμενο από το καταστατικό του, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία «Περί Σωματείων» και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.