ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020-2021

Συμβάν: 11/04/2020
Δημοσίευση: 8/2/2020@10:18
Βαθμίδα: Γυμνάσιο-Λύκειο

Hour of Code

Saint Joseph [Athens] Microsoft Showcase School.

Saint Joseph [Athens] Microsoft Showcase School

Εκατόν είκοσι (120) σχολεία αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν παγκοσμίως ως Microsoft Showcase Schools για τα έτη 2014-2015. Στην Ελλάδα αναγνωρίστηκαν τρία (3) Ελληνικά σχολεία ως παγκόσμιοι ηγέτες στον παιδαγωγικό και τεχνολογικό τομέα εκ των οποίων και η Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph.

Πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου.