Σας ανακοινώνουμε τα επίπεδα στα οποία κατατάσσονται οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο τεστ κατάταξης Αγγλικών για το σχολικό έτος 2021-2022. Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή μόνο με τη χρήση του κωδικού τους.   Αποτελέσματα κατάταξης Αγγλικών