Ερωτηματολόγιο: Οι υποδομές του Σχολείου

Το ερωτηματολόγιο που αφορούσε στη Νέα Αίθουσα Διδασκαλίας και στη Νέα Βιβλιοθήκη διανεμήθηκε από τις 7/12/09 έως τις 16/12/09 στα τμήματα Α1, Β1, Γ1, Γ2, Γ3 του Γυμνασίου και Αα, Αβ του Λυκείου. Συνολικά απάντησαν 132 μαθήτριες και μαθητές.
 
Με το ερωτηματολόγιο αυτό δίδεται η δυνατότητα απόκτησης χρήσιμων πληροφοριών σχετικώς με την εικόνα που έχουν οι μαθήτριες και οι μαθητές για τον εργασιακό τους χώρο. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τα μετέπειτα βήματα που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου το Σχολείο μας να παρουσιάσει σύντομα και με επιτυχία το ανανεωμένο του πρόσωπο.