Υποδοχή των νέων μελών του διδακτικού προσωπικού

Υποδοχή των νέων μελών του διδακτικού προσωπικού στην οικογένεια των Σχολείων του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως.