Ημερίδα Ενημέρωσης από Καθηγητές-Εκπροσώπους του ΕΚΠΑ και ΕΜΠ μέρος Β

Όταν οι μαθητές λαμβάνουν αποφάσεις για τις σπουδές αλλά και για το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν χρειάζονται συμβουλές από ειδικούς. Στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού συνεχίστηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης στους μαθητές του Λυκείου της Σχολής μας, από Καθηγητές-Εκπροσώπους του ΕΚΠΑ και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας έκαναν αλλά και για την άρτια παρουσίαση των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Θετικών και των Πολυτεχνικών Επιστημών.