Εθνικός Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2021

Οι μαθητές του Σχολείου μας συμμετέχουν κάθε χρόνο στον «Εθνικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας», ο οποίος ενισχύει, τη δημιουργικότητά τους και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία εφαρμογής στην πράξη των γνώσεών τους στη γαλλική γλώσσα με διασκεδαστικό τρόπο, μακριά από το παραδοσιακό μάθημα. Οι μαθητές έχουν έτσι την ευκαιρία, με όχημα τη γαλλική γλώσσα, να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα ανά τάξη σύμφωνα με τα θέματα που προτείνονται ανά γλωσσικό επίπεδο αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική και γλωσσική τους δημιουργικότητα και ταυτόχρονα την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.