1η συνάντηση Γονέων Νηπιαγωγείου και Α΄ τάξης στο Δημοτικό

Tην Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 έγινε η 1η συνάντηση γονέων του Νηπιαγωγείου και της Α΄ τάξης στο Δημοτικό.
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Α΄ τάξης επισκέφτηκαν τους χώρους του σχολείου τους,γνώρισαν τις δασκάλες τους και οι γονείς είχαν ενημέρωση από τη διεύθυνση της σχολής και από τους υπεύθυνους των δραστηριοτήτων.