ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 

Η Παιδεία είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και η σημαντικότερη φροντίδα όλων των ευνομούμενων κοινωνιών, που στηρίζονται στο παρελθόν, οργανώνουν το παρόν και προσβλέπουν στο μέλλον τους.

 

Οι στόχοι της Παιδείας οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις επιδιώξεις τόσο της εποχής που τις παράγει όσο και της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται. Σήμερα, οι στόχοι της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ» για την παροχή Παιδείας στις μαθήτριες και στους μαθητές της διαγράφονται ως εξής

 

  • Επιδιώκεται παιδεία βασισμένη στις αρχές του Ανθρωπισμού και του Χριστιανισμού, την Ελευθερία και την Αγάπη.
  • Παιδεία που λαμβάνει τα μηνύματα της εποχής και παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με τόλμη και χριστιανικό πνεύμα τις προκλήσεις του μέλλοντος.
  • Παιδεία που εφοδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες με τη γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας, που προσφέρει τα μέσα και τις ευκαιρίες για να ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους.
  • Παιδεία που διαμορφώνει προσωπικότητα ικανή να αγωνίζεται, να συνεργάζεται, να διαχειρίζεται με σύνεση την επιτυχία και να αντιμετωπίζει με ωριμότητα την αποτυχία.
  • Παιδεία που παρέχει μόρφωση εξατομικευμένη, αλλά και σφαιρική, μόρφωση που προάγει την άμιλλα και τη συλλογικότητα, που φροντίζει τους λιγότερο ευνοημένους και προσφέρει νόημα ζωής μέσα από έργα αγάπης κι αλληλεγγύης.
  • Παιδεία που καταργεί τις φυλετικές και ταξικές διακρίσεις, που σέβεται την πολυμορφία, τη διαπολιτισμικότητα και τη μετατρέπει σε πλούτο και δύναμη, παραμένοντας προσηλωμένη στην ιστορική πορεία του τόπου με σεβασμό και αγάπη για την πολιτισμική του κληρονομιά.
  • Παιδεία που αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην οικογένεια και στην κοινωνία, που συμμετέχει στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας και που πρεσβεύει τη δια βίου μάθηση.