ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ

 

Υπήρξε κάποτε ένας καιρός, που οι αξίες της πίστης στον Χριστό γίνονταν σεβαστές με αυστηρούς κανόνες, των οποίων θεματοφύλακες ήταν οι ίδιοι οι κοινωνικοί, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί φορείς. Τούτο δεν συμβαίνει πλέον στις μέρες μας, γι’ αυτό και καλούμαστε ως σχολείο να καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση του σεβασμού των ηθικών αξιών. Επομένως, η αποδοχή των στόχων και των θεμελιωδών αρχών λειτουργίας του σχολείου μας, πρέπει να γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτoί τόσο από τους συνεργάτες μας όσο και από τους γονείς και τους μαθητές μας. Αποτελεί ακλόνητη πεποίθησή μας, ότι τα παιδιά και οι νέοι μας χρειάζονται πρότυπα.

 

 

Ελευθερία και αυτονομία

 

Η ελευθερία κάθε ανθρώπου αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο για την ποιότητα της ζωής του. Είναι δώρο Θεού και βασικό συστατικό της κοινωνίας των ανθρώπων. Ωστόσο, οι έφηβοι και οι νέοι γνωρίζουν από πείρα, ότι η αλόγιστη επιθυμία τους για ελευθερία εγκυμονεί ένα μεγάλο κίνδυνο. Επιζητούν ολοένα και πιο επιτακτικά γρήγορες και πολλές ατομικές ικανοποιήσεις εις βάρος της ελευθερίας των άλλων.

 

Οι διδάσκοντες έχουν χρέος να βοηθήσουν, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να αποκτήσουν την ακριβή γνώση της έννοιας της ελευθερίας και τη σωστή διάκρισή της από την ασυδοσία.

 

Να δώσουν ευκαιρίες, ώστε οι νέοι μας να βιώσουν τη σωστή ελευθερία, αρχίζοντας από τη ζωή στην τάξη και στο σχολείο, όπου καλλιεργούνται ο σεβασμός και η υπευθυνότητα.

 

 

 

Υπευθυνότητα

 

Το σχολείο διαπαιδαγωγεί, κάθε φορά που μαθαίνει τους νέους να γνωρίζουν τον εαυτό τους, να κατανοούν και να δέχονται την πραγματική τους ιστορία. Να έχουν το θάρρος να αντιμετωπίζουν τις πράξεις τους με απόλυτο σεβασμό στη μοναδικότητα του ατόμου.

 

Οι διδάσκοντες βοηθούν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους με την παρότρυνση, την εμψύχωση, την πραότητα και όταν τους αξιολογούν και τους κρίνουν με δίκαιη αυστηρότητα.

 

Τους προσκαλούν να συμμετέχουν σε εργασίες επιτροπών, συλλόγων και απαιτούν, από όλους ανεξαιρέτως, υπεύθυνες θέσεις και αποφάσεις.

 

Τους βοηθούν να γίνουν συνετοί και τους υποδεικνύουν την αυτοαξιολόγηση και την αυτοκριτική ως μέσα για την επίτευξη των στόχων τους.

 

 

Σεβασμός της αξιοπρέπειας

 

Μια από τις πιο έντονες επιθυμίες μας είναι να βλέπουμε, ότι ο αναγνωριζόμαστε από τους άλλους. Η προσωπικότητα του καθενός μας είναι συνυφασμένη με την προσωπική του ιστορία, τις δεξιότητές του, τις ιδιοτροπίες του, τους πόνους, τις χαρές και τις αδυναμίες του.

 

Οι διδάσκοντές μας πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή και να αποδίδουν σεβασμό στη μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου κάθε ηλικίας, πνευματικής ικανότητας, καταγωγής, ομολογίας, θρησκείας.

 

 

Ευγένεια

 

Η ευγένεια καθιστά την ανθρώπινη φύση εκλεκτή και αξιόλογη. Επιτρέπει να δημιουργηθούν υψηλού επιπέδου δεσμοί μεταξύ μας, εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Καμιά ανθρώπινη ομάδα δεν μπορεί να ζήσει αρμονικά χωρίς να υιοθετήσει κανόνες συμβίωσης, κώδικες συμπεριφοράς και ανεκτικότητας προς τους άλλους.

 

Οι νέοι μας, ατυχώς, μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που ευνοεί την εύκολη λύση και τον απομονωτισμό. Εναπόκειται στους διδάσκοντές μας να επιμείνουν στην αξία της ευγενούς άμιλλας και της ειλικρινούς προσπάθειας.

 

Οι διδάσκοντες οφείλουν οι ίδιοι με τη συμπεριφορά τους να εμπνέουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους με τα ιδανικά της ευγένειας και της αποδοχής του πλησίον.

 

 

Αγάπη

 

Η επιθυμία να αγαπάς και να αγαπιέσαι βρίσκεται στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Η αγάπη διώχνει τη μοναξιά, δίνει πλούσιους καρπούς στη ζωή μας και εμπλουτίζει κάθε πράξη μας με υψηλά ιδανικά. Είναι θείο χάρισμα στον άνθρωπο το να μπορεί να αγαπά. Η αγάπη δεν διδάσκεται, δεν επιβάλλεται, δεν ορίζεται. Καλλιεργείται με την προτροπή, την πνευματική άσκηση, τη συνέπεια, την αυτοπειθαρχία και το παράδειγμα των ενηλίκων, γεγονός που αποτελεί πάγια στάση των διδασκόντων μας έναντι των μαθητών και μαθητριών μας.

 

Η αγάπη του δασκάλου προς τους μαθητές του είναι αυτή που επιτυγχάνει την πλήρη άνθιση των πνευματικών, νοητικών, ηθικών και ψυχικών δυνατοτήτων, που υπάρχουν μέσα τους. Πρόκειται για μια στάση προσωπικού ενδιαφέροντος εκ μέρους όλων των διδασκόντων.

 

Οι διδάσκοντες, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις μαθήτριες και στους μαθητές τους, μεταβιβάζουν στους νέους την αγάπη που τους εμφύσησε ο Θεός. Η διαπαιδαγώγηση είναι πριν απ’ όλα πράξη αγάπης.

 

Οι παιδαγωγοί γνωρίζουν, ότι ένας σημαντικός αριθμός των δυσκολιών που ζουν οι νέοι, προέρχονται από την έλλειψη στοργής.