ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ

 

 

Το σχολείο αισθάνεται υπεύθυνο για την επιτυχία και την άνθιση όλων των νέων που το εμπιστεύθηκαν. Πρόκειται για επιταγή της χριστιανικής συνείδησης.

 

Η παιδαγωγική ομάδα όμως του σχολείου πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα στους νέους με δυσκολίες, μαθησιακές, οικονομικές, πολιτισμικές και άλλες, ώστε να τονωθεί η αξία του ανθρώπινου προσώπου, αλλά και να αποφευχθεί κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά στα πλαίσια εντός ή εκτός του σχολείου. Θα πρέπει να καταβάλλεται διαρκείς προσπάθεια, ώστε οι μαθητές να μη νιώθουν αποκλεισμένοι και αποθαρρυμένοι.

 

Οι διδάσκοντες οφείλουν να αναλύουν τις πραγματικές αιτίες που προκαλούν τις δυσκολίες, να βοηθούν τους μαθητές με τα ανάλογα παιδαγωγικά μέσα αλλά και με αμεροληψία, ώστε να αντιμετωπιστούν, όσο αυτό είναι δυνατόν, τις δυσκολίες αυτές.

 

Οι διδάσκοντες οφείλουν επίσης να αναδείξουν τα χαρίσματα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών τους, ώστε οι τελευταίοι να διακριθούν και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ωριμότητα.

 

Τα παραπάνω αφορούν σε ένα πρόγραμμα αμιγώς παιδαγωγικό, που απαιτεί εκλεκτούς και αφοσιωμένους δασκάλους για να το υπηρετήσουν, που θα συμπονούν, θα επαγρυπνούν και θα παραστέκονται σε όλους τους χώρους και στις εκφάνσεις της σχολικής ζωής.