ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

 

Ο άνθρωπος της μελλοντικής εποχής δεν θα έχει ένδεια μέσων, δεν θα έχει κλειστούς ορίζοντες ούτε περιορισμένες δυνατότητες, όπως συνέβαινε συχνά στο παρελθόν.

 

Η γενικευμένη παιδεία, η τεχνολογία και οι ασύλληπτες προοπτικές της είναι πραγματικότητα, όπως και η παγκοσμιοποίηση. Ο ρόλος, επομένως, του σημερινού σχολείου διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από αυτόν του παρελθόντος. Παλιότερα παρείχε πληροφορίες, απεριόριστα και συχνά σωρευτικά. Σήμερα οφείλει να παρέχει ουσιαστική γνώση και δεξιότητες για την καλύτερη διαχείρισή της. Οι παροχές του σχολείου από ποσοτικές πρέπει να γίνουν ποιοτικές. Οι επιλογές του οφείλουν να προσανατολίζουν τους νέους στην αυτογνωσία, στις αξίες του πολιτισμού και στα οράματα που καταξιώνουν το ανθρώπινο γένος. Έτσι, ο παιδαγωγικώς σχεδιασμός του σχολείου θα πρέπει να γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον.

 

Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου μας. Να κρατήσει τη σοφή ισορροπία ανάμεσα στην εμπειρία και στο όραμα, να κρατήσει ζωντανή την πίστη, να ενδυναμώσει την εσωτερική ζωή. Να κάνει το σημερινό μαθητή, και αυριανό πολίτη, έναν ελεύθερο και ολοκληρωμένο άνθρωπο, αυτόβουλο διαμορφωτή της πορείας του, του κόσμου του και του καιρού του. Να τον αναδείξει σε ανώτατη αξία.