ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

 

Οι μαθητές της Α’ Τάξης του Δημοτικού έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα ρομποτικής με υλικό ειδικά σχεδιασμένο για την ηλικία τους. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούν τα προγραμματιζόμενα ρομπότ δαπέδου Bee-Bots. Πρόκειται για ειδικά κατασκευασμένα ρομπότ, που χρησιμοποιούνται από μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Ο προγραμματισμός τους, γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται επάνω τους (onboard) και μπορούν να προγραμματιστούν για να κινούνται με ακρίβεια στο χώρο.

 

 

Οι μαθητές της Β’ Τάξης του Δημοτικού έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα ρομποτικής, χρησιμοποιώντας το σύστημα BuildToExpress της Lego. Πρόκειται για ένα σύνολο δομικών μονάδων που επιτρέπει στους μαθητές να επικοινωνούν και να εκφράζονται αποτελεσματικά. Τα LEGO τουβλάκια ενισχύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών και την ικανότητα κριτικής σκέψης, ενώ βελτιώνουν τις προφορικές και διαλεκτικές ικανότητές τους.

Οι μαθητές της Γ’, Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Τάξης του Δημοτικού έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα ρομποτικής, χρησιμοποιώντας το σύστημα WeDo της Lego. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύνολο δομικών μονάδων, αισθητήρων και λογισμικού που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάσουν απλά μοντέλα ρομποτικής και να τα προγραμματίσουν με τη βοήθεια μιας ειδικά σχεδιασμένης, για παιδιά, γλώσσας προγραμματισμού.