ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

Μέσα από μια πληθώρα επισκέψεων σε μουσεία και ειδικά διαμορφωμένους χώρους, τα παιδιά παρατηρούν, εξερευνούν, αναζητούν και τελικά με βιωματικό τρόπο μαθαίνουν. Η μάθηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τη μάθηση που γίνεται στο σχολείο έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και ουσιώδης.