ΑΡΧΑΙΑ

 

Στο Σχολείο μας λειτουργεί προπαρασκευαστικό τμήμα διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού.

 

Η διδασκαλία στοχεύει στην ομαλή εισαγωγή των μαθητών στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και γίνεται κατά τρόπο απλό και εύληπτο προσαρμοσμένο στις δυνατότητες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης.