ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

 

 

Έχει αποδειχθεί ότι μέσω των πολεμικών τεχνών τα παιδιά αναπτύσσουν θέληση για συνεχή επιτυχία και αποκτούν μια καλύτερη και βαθύτερη γνώση των ικανοτήτων τους.

 

Η σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού σας είναι θεμελιώδους σημασίας. Τα παιδιά εκφράζονται   με το μοναδικό σώμα και μυαλό που έχουν. Αν το μυαλό και το σώμα τους δεν είναι ισορροπημένα τότε όλες οι άλλες πτυχές της ζωής τους μπορεί να επηρεαστούν. Είναι επίσης αναμφισβήτητο ότι η σωματική και ψυχική υγεία τους θα πρέπει να είναι μια από τις υψηλότερες προτεραιότητες σας. Όταν το παιδί σας ενδιαφέρεται για το σώμα του και το διατηρεί σε μία βέλτιστη και υγιή κατάσταση, το μυαλό του γίνεται πιο υγειές και κάθε μέρος της ζωής του είναι ισορροπημένο.

 

Όπως και όλα τα άλλα, αυτό απαιτεί προσπάθεια και από τη δική σας πλευρά. Για τον λόγο αυτό ένα καλό σύστημα πολεμικών τεχνών είναι μια πολύτιμη επένδυση για το παιδί σας.