ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ – MODEL UNITED NATIONS (MUN)

 

“Διαμορφώνοντας Ενεργούς και Υπεύθυνους Πολίτες”

 

Ζούμε στην εποχή των μεγάλων απαιτήσεων και των έντονων προκλήσεων. Η γνώση αλλά και οι δεξιότητες είναι απαραίτητα εφόδια για να αποτελέσει ο νέος άνθρωπος  ενεργό μέλος μιας δημοκρατικής, ποικιλόμορφης και ανοικτής κοινωνίας που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών, στην ανταλλαγή αξιών και στην ικανότητα κριτικής σκέψης.

 

Αναλογιζόμενοι αυτές τις προκλήσεις και συνειδητοποιώντας την ευθύνη μας ως δάσκαλοι θέλουμε να μοιραστούμε με τους μαθητές μας τις καλύτερες πρακτικές ώστε να αναπτύξουν τα προσόντα που θα τους καταστήσουν ικανούς να συμμετέχουν υπεύθυνα στην κοινωνία.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε τα τελευταία χρόνια στο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, ένα μαθητικό συνέδριο-προσομοίωση των εργασιών του ΟΗΕ. Οι μαθητές-σύνεδροι καλούνται να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους  και εκπροσωπώντας μια χώρα που δεν είναι η δική τους να συμβάλλουν στην προώθηση των εργασιών στις επιτροπές τους, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.  Πρωταρχικός στόχος είναι, δημιουργώντας συμμαχίες, να προτείνουν συναινετικές λύσεις-προτάσεις με τη μορφή ψηφισμάτων, τα οποία μπορούν να προωθηθούν και να καταχωρηθούν στους επίσημους αρμόδιους φορείς του ΟΗΕ.

 

 

Η διαδικασία προσομοίωσης του MUN αφορά ρεαλιστικούς διαλόγους, αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων, διαπραγματεύσεις και εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ των μαθητών-εκπροσώπων. Έτσι, αποκτούν μια βιωματική εμπειρία των πολιτικών δραστηριοτήτων του ΟΗΕ, ερευνούν διεξοδικά και διαχειρίζονται δυναμικά τους προσανατολισμούς και τις προοπτικές στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αντιμετωπίζοντας με διπλωματικό τρόπο και ειρηνικά μέσα, τα καίρια προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.

 

 

Η ατζέντα των συνεδρίων περιλαμβάνει ζητήματα πολιτικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού, αναπτυξιακού καθώς και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

 

Σημαντική όμως είναι και η ευκαιρία που δίνεται στους μαθητές να βελτιώσουν τις ρητορικές τους ικανότητες και να επιχειρηματολογήσουν  αφού ο διάλογος αναδεικνύεται σε μοναδικό μέσο επίλυσης των διαφορών. Επίσης, οι μαθητές έχουν μοναδική ευκαιρία να εξασκήσουν την αγγλική γλώσσα στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο, καθώς σε όλες τις συζητήσεις και τα έγγραφα που καταρτίζονται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου γίνεται χρήση της αγγλικής γλώσσας, μιας από τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ.

 

Τέλος, οι έφηβοι που συμμετέχουν στο MUN έχουν μία μοναδική ευκαιρία να γνωριστούν με συνομήλικούς τους και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν την

παγκόσμια σκηνή σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από το σχολικό.

 

 

Η Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph από το 2012 έχει συμμετάσχει ενεργά σε τρία Διεθνή συνέδρια:

 

  • στο Royal Russell College Model United Nations, στο Λονδίνο (2011-2016)
  • στο Harvard Model United Nations, στη Βοστόνη των ΗΠΑ (2013-2014)
  • στο Athens Model United Nations, στην Αθήνα (2012-2016)

 

Η συνεισφορά των εκπροσώπων-μαθητών της Ελληνογαλλικής Σχολής “St Joseph στην ποιότητα των συνεδρίων είναι ουσιαστική, αφού συμβάλει στην ανάδειξη και διασφάλιση των ανθρωπιστικών αξιών και το πνεύμα συνεργασίας που διαχέεται σε όλες τις επιτροπές των συνεδρίων. Η εμπεριστατωμένη έρευνα, τα περιεκτικά και πολύπλευρα ψηφίσματα (resolutions) αλλά και η δυναμική παρουσία επιβεβαιώνουν επίσης αυτή τη συνεισφορά.

 

Οι μαθητές μας έχουν τιμηθεί τόσο με βραβεία και διακρίσεις στα συνέδρια του Λονδίνου, όσο και με την εμπιστοσύνη των διοργανωτών που έχουν αναδείξει τους μαθητές μας σε θέσεις προέδρων των επιτροπών, του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης στα συνέδρια του Λονδίνου και της Αθήνας.

 

Μετά το πέρας των συνεδρίων στο εξωτερικό οργανώνονται επισκέψεις σε αξιοθέατα (μουσεία, πινακοθήκες) καθώς και πολιτιστικές δράσεις (θέατρο, συναυλίες) με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.