ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το Πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου είναι προσανατολισμένο στην διάπλαση ανθρώπων με αξίες και αρχές ικανές να αντέξουν στις προκλήσεις των καιρών. Οι μαθητές μας καθώς διαπνέονται από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη ταυτόχρονα εφοδιάζονται με όλες τις γνώσεις ώστε να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο τρόπο ένα πολυπολιστισμικό κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο απαιτεί πολύπλευρη μόρφωση και εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας τις συνεχώς αναβαθμιζόμενες τεχνολογικές μας υποδομές, παράλληλα με την συστηματική και συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας, ακολουθούμε το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας το οποίο έχουμε διευρίνει και εμπλουτίσει. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθήτριες και οι μαθητές της Σχολής μας έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν πολύπλευρα την προσωπικότητα τους, να διαπλάσουν ήθος με αρχές και αξίες και να απολαύσουν παιδεία βασισμένη στην Αγάπη, τον Ανθρωπισμό και την Ελευθερία. Μια Παιδεία που είναι ικανή να εφοδιάζει τις μαθήτριες και τους μαθητές με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, να προσφέρει μέσα κι ευκαιρίες για να ανακαλύψουν ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα αλλα και να διαμορφώσουν χαρακτήρα τέτοιον που να είναι ικανός να αγωνίζεται, να συνεργάζεται και να ωριμάζει μέσα απο τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της ζωής. Η εξατομικευμένη μόρφωση που παρέχει η Σχολή προάγει την άμιλλα και τη συλλογικότητα, αλλά και φροντίζει τους λιγότερο ευνοημένους και προσφέρει νόημα ζωής μέσα απο έργα αγάπης και αλληλεγγύης.

 

Με πολύτιμο συνεργάτη την οικογένεια η Σχολή βρίσκεται κοντά στο παιδί και την εξελικτική του πορεία, ώστε καμία στιγμή να μη βρεθεί δίχως συμπαράσταση και φροντίδα.

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους από το Δημοτικό μας στη Γυμνάσιο, έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν από 8 Ιανουαρίου για το επόμενο σχολικό έτος και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα κάθε φορά.

 

Μαθητές που προέρχονται από άλλα Δημοτικά μπορούν να καταθέτουν αίτηση εγγραφής για την επόμενη σχολική χρονιά από 1η Δεκεμβρίου. Γίνονται δεκτοί ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης του Δημοτικού και κατόπιν από συνέντευξη για να διαπιστωθεί αν το πνεύμα της Σχολής μας ταιριάζει στον υποψήφιο μαθητή καθώς κι αν επέρχεται συμφωνία στο ποσό των διδάκτρων που απαιτούνται.

 

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Οι μαθητές για την προσέλευση και την αποχώρηση τους από τη Σχολή έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα ιδιόκτητα πούλμαν μας, τα οποία πληρούν τις αυστηρότητατες προδιαγραφές ασφάλειας, είτε άλλο ιδιωτικό μέσο που διαθέτουν οι ίδιοι. Όταν κατα την εγγραφή οι γονείς επιλέξουν τα πούλμαν μας οφείλουν να υπογράψουν τη σχετική δήλωση, να τακτοποιηθούν οικονομικά και να ενημερώνονται για τα δρομολόγια που τους εξυπηρετούν. Κατά την μετακίνηση των μαθητών τα πούλμαν ισχύουν οι κανόνες ασφάλειας ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος και να τηρηθεί απόλυτα η νομιμότητα.

 

 

ΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

 

Οι υπηρεσίες και τα γραφεία, όπως το Λογιστήριο και η Γραμματεία λειτουργούν καθημερινά από τις 08:00 έως 15:00.

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται Τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (πρώτο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και και δεύτερη περίοδος (δεύτερο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαίου.

 

 

ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

 

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία)

2) Μαθηματικά

3) Φυσική

4) Ιστορία

 

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 

1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)

2) Χημεία

3) Βιολογία

4) Γεωλογία-Γεωγραφία

5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

6) Θρησκευτικά

7) Αγγλικά

8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και

9) Οικιακή Οικονομία.

 

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 

1) Τεχνολογία – Πληροφορική,

2) Μουσική – Καλλιτεχνικά

3) Φυσική Αγωγή.

 

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

 

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 • α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες , την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,
 • β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,
  γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες
  δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,
  ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

 

Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

 • α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 • β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

 

Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της τρίτης ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

 

Δ. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:

Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα. Για τον σωστό προγραμματισμό αυτών των γραπτών δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, σε ειδικό τετράδιο, την ημέρα που προτίθενται να διενεργήσουν ωριαία γραπτή δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους.

 

Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:

 • α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο,
 • β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,
 • γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13

 

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

Η Σχολή έχει καθορίσει μία ημέρα την εβδομάδα, την Τρίτη, για ενημέρωση των γονέων. Συντάσσεται πρόγραμμα, το οποίο μοιράζεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι διδάσκοντες κάποιες ώρες μέσα στο πρωινό δέχονται τους γονείς και συνεργάζονται μαζί τους για θέματα που απασχολούν τα παιδιά, ή απλά ενημερώνουν για την πρόοδο τους. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

 

 

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Από την 1η μέχρι την 30η Ιουνίου ολοκληρώνονται οι εξής διαδικασίες:

 

α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄
β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση
γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν παραπεμφθεί μαθητές.

 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 

Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση δικαιολόγησης από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ 2 πρώτες ώρες επειδή πήγε τον μαθητή για εμβολιασμό. Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από γιατρό).

 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

– το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 64 ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται.
– το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες δικαιολογημένες
– το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15.

 

 

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

 

 

Θεωρούμε απαραίτητη την στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας για την ομαλή και αποτελεσματική προαγωγή του αγαθού της Παιδείας που παρέχεται στο χώρο μας.

 

Για τον σκοπό αυτό εκτός από την ημέρα Τρίτη που έχει καθοριστή για την ενημέρωση σχετικά με την μαθησιακή πρόοδο των παιδιών, πραγματοποιούνται τκατικές συναντήσεις σχολείου και οικογένειας:

 

Στην αρχή του σχολικού έτους για ενημέρωση των γονέων των μαθητών της Α Γυμνασίου, για να δοθούν οδηγίες από τη Διεύθυνση και τους καθηγητές για την διεξαγωγή των μαθημάτων αλλά και για το σύνολο της σχολικής ζωής.

 

Κατά την διάρκεια του έτους προγραμματίζονται και άλλες συναντήσεις οι οποίες έχουν και χαρακτήρα ενημερωτικό, μιας και προσκαλούνται ομιλητές από το χώρο της εκπαίδευσης και της Ψυχολογίας, για να αναλυθούν τυχόν προβλήματα και να αναζητηθούν πρόσφορες λύσεις σε θέματα μαθησιακά, σχέσεων κλπ.

 

Οι οικογένειες ενημερώνονται άμεσα και έγκαιρα με την χρήση είτε γραπτών ανακοινώσεων, είτε ηλεκτρονικά μέσω του LMS είτε με email για θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο που διεξάγεται στη Σχολή.

 

Ενθαρρύνουμε την επικοινωνία αυτή επειδή θεωρούμε οτι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθούν τα αγαθά και τα οράματα της ανθρωπιστικής Παιδείας που προσφέρει η Σχολή μας.