ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 

Η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς, διασχολικούς και πανελλήνιους, δίνει την ευκαιρία να κρίνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε πιο επίπεδο γνώσης και κατάρτησης σ συγκεκριμένα μαθήματα έχουν φτάσει, να διαπιστώσουν ενδεχόμενα κενά, να γευτούν την ευγενή άμιλλα και τον συναγωνισμό, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει βελτίωση και κίνητρο για το καλύτερο.

 

 

XHMEIA

 

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καλλιεργείται και ενθαρρύνεται , καθώς αποτελεί σημαντική εμπειρία. Μέσα από τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Χημείας οι μαθητές μας διαγωνίζονται με μαθητές από άλλα σχολεία, σε πανελλαδικό επίπεδο, αποκτούν πολύτιμη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Με δεδομένο ότι σε αυτούς τους διαγωνισμούς τα θέματα προϋποθέτουν εμβάθυνση, οι μαθητές μας εξοικειώνονται ακόμα περισσότερο με το αντικείμενο που αγαπούν.

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας, που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad – IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας.

 

Η Σχολή μας συμμετέχει με δυναμική παρουσία στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας με εξαιρετικά αποτελέσματα !

 

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Ο Διαγωνισμός Νεοελληνικής Γλώσσας που διεξάγουν τα Ελληνογαλλικά Σχολεία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην παραγωγή λόγου, στην σε βάθος κατανόηση κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και στην αποτύπωση σκέψεων με σαφήνεια και χάρη.

 

Η συμμετοχή μαθητών και μαθητριών μας σ αυτόν τον διαγωνισμό αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για την δοκιμασία αυτών των ικανοτήτων.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Λαμβάνουμε μέρος σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, όπως είναι των Ελληνογαλλικών Σχολείων, του Θαλή κλπ, ώστε να αναπτύξουν τα παιδιά την ικανότητα του συν αγωνίζεσθαι και την ευκαιρία να διαπιστώσουν τις δυνατότητες και τις προοπτικές τους !

 

 

 

Στους διαγωνισμούς που λαμβάνουμε μέρος έχουμε κατακτήσει σπουδαίες θέσεις και έχουμε αποσπάσει βραβεία γι αυτό.