ΣΤΟΧΟΙ

 

Οι μαθητές καλούνται να φοιτήσουν στο Λύκειο σε μια περίοδο της ζωής τους δύσκολη αλλά και καθοριστική για τη μελλοντική τους πορεία, αφού οι ψυχοσωματικές αλλαγές λόγω της εφηβείας συμπίπτουν χρονικά με τις απαιτήσεις για την επιτυχία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Το Σχολείο μας, ακολουθώντας το όραμα της ιδρύτριάς του Αγίας Αιμιλίας, και θεωρώντας το κάθε παιδί ως μία ανεπανάληπτη αξία, προσπαθεί σ’ αυτό το στάδιο της ζωής των μαθητών και μαθητριών του, να σταθεί αρωγός στην προσπάθειά τους για την επίτευξη των στόχων τους, αποβλέποντας στη σύμμετρη ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων τους και παράλληλα με τις ολοκληρωμένες γνώσεις, να τους μεταδώσει τις αξίες εκείνες που θα τους κάνουν ευτυχισμένους στη ζωή, ανθρώπους με εντιμότητα, σεβασμό και αγάπη προς τους συνανθρώπους τους.

 

Ιδιαίτερα στο Λύκειο, οι στόχοι μας είναι :

 

1) η επιτυχία των μαθητών μας στις Ανώτατες Σχολές της προτίμησής τους. Το εξαιρετικό έργο των εκπαιδευτικών μας υποβοηθούν τα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμού, το ευέλικτο πρόγραμμα στη Γ΄ Λυκείου και τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

 

2) η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τους μαθητές, όπου θα νιώθουν ασφάλεια, στήριξη, κατανόηση και αγάπη. Στόχος που επιτυγχάνεται με τη συνεχή παρουσία των καθηγητών κοντά στα παιδιά, με τις συμβουλές και τις παραινέσεις τους σε κάθε ευκαιρία μέσα στην τάξη και έξω από αυτήν.

 

3) η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με αξίες και ιδανικά. Στην επίτευξη αυτού του στόχου συμβάλλουν ουσιαστικά η δημιουργική απασχόληση των μαθητών με την ένταξή τους στις διάφορες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που προάγουν τη χαρά της μάθησης και της δημιουργίας και η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεγγύης του σχολείου.