ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Γλώσσα

 

Στόχοι μας είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μας :

 

 • Αναγνωστική δεξιότητα
 • Ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου με ερεθίσματα από τα βιώματα των μαθητών
 • Εκφραστική δεξιότητα
 • Ορθογραφική ευχέρεια
 • Αναγνώριση και εφαρμογή των γραμματικών φαινομένων αλλά και της δομής της Γλώσσας
 • Συνεχή γλωσσική καλλιέργεια μέσα από την επαφή με τη Λογοτεχνία, τη βιβλιαναγνωσία και τη θεατροποίηση των λογοτεχνικών κειμένων

 

 

Μαθηματικά

 

Επιδιώκονται :

 

 • Η απόκτηση δεξιοτήτων στην εκτέλεση πράξεων και επίλυση προβλημάτων.
 • Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας
 • Η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.

 


Φυσικές Επιστήμες (Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄-Δ΄ τάξη, Γεωγραφία Δ΄-ΣΤ΄ και Φυσική Ε΄-ΣΤ΄)

 

Η διδασκαλία στοχεύει :

 

 • Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
 • Στην εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία.
 • Στην κατανόηση του φυσικού κόσμου
 • Στην ανάπτυξη της έρευνας και της συνεργασίας.

 


Θεωρητικά και Κοινωνικά Μαθήματα (Ιστορία και Θρησκευτικά για τις Γ΄- ΣΤ΄, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή για τις Ε΄-ΣΤ΄)

 

Στοχεύουν στην :

 

 • Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
 • Καλλιέργεια αξιών
 • Απόκτηση εθνικής συνείδησης
 • Επαφή με τις έννοιες του πολίτη, της δημοκρατίας, του δικαιώματος και της υποχρέωσης.
 • Ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη χρησιμότητα της ενεργητικής τους συμμετοχής στα κοινά αλλά και στη λήψη των αποφάσεων.
 • Κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη του πολιτισµού και της πνευµατικής ζωής
 • Επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας
 • Διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε και παίζει ο Χριστιανισµός στον πολιτισµό και την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης.

 

Σε όλα τα μαθήματα οι μαθητές αξιοποιώντας τους διαδραστικούς πίνακες παροτρύνονται να ερευνούν, να συνεργάζονται, να διευρύνουν κατά τις δυνατότητές τους τα γνωστικά αντικείμενα.

 

 

Ευέλικτη Ζώνη

 

Περιβαλλοντική αγωγή και ευαισθητοποίηση :

 

Τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε ενταχθεί στα «Οικολογικά Σχολεία». Το 2014 αποκτήσαμε και την οικολογική σημαία. Θέλοντας λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση εργαζόμαστε με μεράκι κατά την διάρκεια της χρονιάς πάνω σε προγράμματα εργασίας (projects), περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικά με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας για το περιβάλλον και την προστασία του, την απόκτηση βιωματικής γνώσης και το άνοιγμα νέων δρόμων σε όλους μέσα από την έρευνα, την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.


Δράσεις-δραστηριότητες :

 

Τα παιδιά επισκέπτονται το δασάκι μας, μελετούν το οικοσύστημα, φροντίζουν και προστατεύουν τα πουλιά του δάσους, καλλιεργούν μονοετή φυτά και λαχανικά.

 

Ακόμα παροτρύνονται να ανακυκλώνουν :

 

 • Οργανικά απορρίμματα για την παραγωγή κομπότ
 • Ανόργανα απορρίμματα με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση
 • Δημιουργούν καλλιτεχνικά έργα με άχρηστα υλικά
 • Ευαισθητοποιούνται να εξοικονομούν νερό και ηλεκτρικό ρεύμα
 • Δράση Let’s doit–καθαρισμός και καλλωπισμός της πλατείας του Αγίου Λουκά σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

 

Ταυτόχρονα η Ευέλικτη Ζώνη αξιοποιείται για :

 

 • Την ανάδειξη και καλλιέργεια των ταλέντων των μαθητών.
 • Την επιστημονική έρευνα με την εκπόνηση εργασιών ( μέθοδος project) σε ατομική και συνεργατική μορφή.
 • Τη παροχή πολιτιστικών ερεθισμάτων (συστηματική επαφή με το θέατρο και τη μουσική), επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικό παιχνίδι και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων, τα θέματα των οποίων έχουν επεξεργαστεί οι μαθητές κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς.

 

Τέλος η Ευέλικτη Ζώνη δίνει την ευχέρεια στους εκπαιδευτικούς να καλλιεργούν την κοινωνική ευαισθησία, το ήθος και την αγωγή των μαθητών.