ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


ΓΑΛΛΙΚΑ

 

 

Στο  σχολείο μας δίνεται προτεραιότητα στην εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας  και στην γνωριμία των μαθητών μας με το γαλλικό πολιτισμό και τη γαλλική κουλτούρα. Εντάσσεται  στο ωρολόγιο πρόγραμμα από το Νηπιαγωγείο.

 

Οι μαθητές μας αποκτούν «ένα κλειδί» που θα τους ανοίξει μελλοντικά την πόρτα των Γαλλικών και άλλων  Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων.

 

Στο νηπιαγωγείο, τα μικρά μας εισάγονται στη νέα γλώσσα με παιγνιώδη τρόπο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες αυτής της ευαίσθητης ηλικίας.

 

Αρχίζουν να αγαπούν τη γαλλική γλώσσα, μπορούν να τραγουδήσουν, προσπαθούν να εκφραστούν στα γαλλικά  χρησιμοποιώντας εκφράσεις της καθημερινότητας.

 

Από την Α΄ ως και τη Γ΄τάξη διευρύνουμε προφορικά το λεξιλόγιο με παιχνίδι, τραγούδι και θεατροποίηση. Μαθαίνουμε γραφή και ανάγνωση και εισάγουμε τις πρώτες γραμματικές γνώσεις.

 

 

Από τη Δ΄ τάξη, οι μαθητές μας αρχίζουν να εξασκούνται σε γραπτές και προφορικές δεξιότητες σε επίπεδο Α1 prim σύμφωνα με το cadre Européen commun pour les langues.

 

Στην Ε΄ τάξη και στη ΣΤ΄ τάξη με βάση πλέον τις γραμματικές τους ικανότητες, το λεξιλόγιό τους και τις επιπλέον γραπτές και προφορικές δεξιότητες, που αποκτούν κατά τη διάρκεια της χρονιά, μπορούν όσοι το επιθυμούν, να παρουσιαστούν στις εξετάσεις των διπλωμάτων DELF A1 και Α2 junior.

 

Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται συνδυάζοντας την παράδοση και την εμπειρία του σχολείου μας στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας με :

 

 • σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους
 • τεχνολογικά βοηθήματα όπως οι διαδραστικοί πίνακες και υλικό που ετοιμάζουμε για τους μαθητές μας
 • εργασίες μέσα από projects που αφορούν στη Γαλλία και στον πολιτισμό της
 • συμμετοχή με βραβεύσεις και διακρίσεις στο διαγωνισμό της Γαλλοφωνίας που διοργανώνεται από το γαλλικό Ινστιτούτο και τη γαλλική πρεσβεία στην Ελλάδα
 • αλληλογραφία και επικοινωνία με μαθητές γαλλόφωνων σχολείων ανά τον κόσμο (Καναδάς, Τυνησία, Βέλγιο, Γαλλία)
 • συμμετοχή και συνεργασία με άλλα σχολεία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρησιμοποιώντας σαν γλώσσα επικοινωνίας τα Γαλλικά
 • εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γαλλία και φιλοξενία μαθητών

 

 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Το σχολείο μας αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας αρχίζει από την τρίτη τάξη του δημοτικού τη διδασκαλία της.

 

Με βασικό στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα και τον αγγλικό πολιτισμό και την απόκτηση προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο, χρησιμοποιούμε :

 

 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.
 • Προηγμένα τεχνολογικά μέσα όπως διαδραστικούς πίνακες και διαδραστικό υλικό που συνοδεύει τα βιβλία μας.
 • Δραστηριοποίηση και συνεργασία των μαθητών σε συγκεκριμένα projects των οποίων η θεματολογία είναι βιωματική.
 • Στην Γ΄Δημοτικού οι μαθητές μας ολοκληρώνουν την 1η και τη 2η προκαταρτική τάξη (Α’ and Β’Junior in one year).Στην Δ΄ δημοτικού οι μαθητές ολοκληρώνουν την Α΄Senior.
 • Στην Ε΄ δημοτικού οι μαθητές ολοκληρώνουν την Β΄ Senior
 • Στην Στ΄ δημοτικού οι μαθητές ολοκληρώνουν την C΄ Senior με στόχο τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις επιπέδου Α1 και Α2 του Πανεπιστημίου Cambridge.