ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 το Δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ» ξεκίνησε επιτυχώς συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό TechnoKids που στόχο έχει τη διδασκαλία στα παιδιά μας στοιχείων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογίας με σύγχρονες μεθόδους.

 

Το πρόγραμμα του Οργανισμού Technokids (Technokids School Curriculum Program) είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεθνής Κοινωνία για τη χρήση της τεχνολογίας στην παιδεία (International Society for Technology in Education). Αποτελεί ένα συνδυασμό συστημάτων πληροφορικής και διδακτικής μεθοδολογίας, που σκοπό έχει να εμπλουτίσει με συστηματικό τρόπο τη γνώση για τον κόσμο της τεχνολογίας. Παρέχεται παιδαγωγικό υλικό, η διδακτική μεθοδολογία του οποίου μελετάται, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται συνεχώς από ένα επιτελείο διδασκόντων, παιδοψυχολόγων και ειδικών της πληροφορικής στον Καναδά.

 

Τα πορίσματα των εργασιών τους υιοθετούνται στη συνέχεια, προκειμένου να δημιουργηθούν σύγχρονες και επίκαιρες διδακτικές ενότητες προσαρμοσμένες σε κάθε ηλικία.

 

Ενδεικτικά Παραδείγματα Εργασιών