Πραγματοποιήθηκε και φέτος στην Χάγη το 15ο γαλλόφωνο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών.