ΡΥΘΜΙΚΗ – ΜΠΑΛΕΤΟ

 

Στο σχολείο μας έχουμε νέα αίθουσα μπαλέτου σύγχρονα εξοπλισμένη.