ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA

 

 

Τι είναι

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου των χωρών μελών της Ευρώπης που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτελεί μια ημερίδα προσομοίωσης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να παίξουν το ρόλο ενός Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ημέρα. Το πρόγραμμα Euroscola συγκεντρώνει μαθητές ηλικίας 16-18 ετών από τα 28 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα έδρανα του Ημικυκλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητούν, διαπραγματεύονται και ψηφίζουν, αναζητούν συμβιβαστικές λύσεις, υιοθετούν ψηφίσματα για πραγματικά πανευρωπαϊκά ζητήματα. Το πρόγραμμα Euroscola είναι εμπειρία μοναδική· παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοντά σε ένα δυναμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον.

 


Ο λόγος της συμμετοχής της Σχολής μας στο πρόγραμμα

 

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της, η οργάνωσή της και η θέση της στον κόσμο αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες και για το μέλλον των νέων ευρωπαίων. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των νέων κατά τη λήψη των αποφάσεων, κατά την επιλογή και τον καταμερισμό των ευθυνών, προκειμένου να  καταστούν ενεργή συνιστώσα της δημοκρατικής ζωής της ηπείρου μας. Οι νέοι μας πρέπει να γνωρίζουν τι είναι και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντας μπροστά τους τα διλήμματα για τις επιλογές που πρέπει να κάνουν στη ζωή τους, επιθυμώντας να δώσουν έναν προσανατολισμό στις υποχρεώσεις τους, πρέπει να μπορούν να εμπλακούν στον  ευρωπαϊκό διάλογο και να αποκτήσουν την ξεχωριστή εμπειρία της ευρωπαϊκής πολυμορφίας και αλληλεγγύης.

 

 

Δημιουργία του προγράμματος

 

Για να ανταποκριθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάγκη αυτή δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUROSCOLA. Με το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται η δυνατότητα σε νέους ευρωπαίους να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να γνωριστούν. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος, στο Στρασβούργο, και παίρνουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.  Οργανώνονται πολλές φορές τον χρόνο με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου από τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης. Ορισμένες φορές και με μαθητές που προέρχονται από υποψήφια για ένταξη κράτη.

 

Σε κάθε EUROSCOLA, προετοιμασμένοι στα σχολεία τους, συγκεντρώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο,  500 περίπου έφηβοι :

 

– για να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και τις αρμοδιότητες τους

– για να αντιληφθούν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ενωμένη Ευρώπη
– για να ευαισθητοποιηθούν  στον ρόλο που θα κληθούν να παίξουν στη μελλοντική οργάνωση της Ευρώπης,
– για να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προάσπισης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
– για να βρουν ένα βήμα που θα τους επιτρέψει να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και να αξιοποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά.

 


Στόχοι Προγράμματος

 

(1) Προάγει την έρευνα και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της παιδείας.

(2) Καλλιεργεί στα παιδιά και στους νέους την ευρωπαϊκή συνείδηση, η οποία τους καθιστά μέτοχους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και τους αναπτύσσει τις αξίες της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, που οδηγούν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

(3) Προωθεί την ισότητα, με την αναγνώριση της διαφορετικότητας, της ετερότητας και την αποδοχή της ύπαρξης του άλλου καταλήγοντας στη συνύπαρξη.

(4) Αυξάνει τις ευκαιρίες για τους μαθητές όλων των ηλικιών και των κοινωνικών ομάδων, να αποκομίσουν προσωπικές εμπειρίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

(5) βοηθά τον μαθητή να συνειδητοποιήσει ποιο είναι το όφελος για τον Έλληνα και κάθε ευρωπαίο πολίτη, τις δυνατότητες που δίνει η οικονομική, πολιτική και ηθική δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εντός της Ευρώπης και έξω από αυτή.

 


Πρόγραμμα

 

Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ένα μέρος πιο πρόσφορο για τέτοιου είδους συγκεντρώσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την καρδιά της δημοκρατικής ζωής της ηπείρου μας. Το θεσμικό όργανο που μαζεύει τους νέους για να τους προσφέρει σε έναν χώρο με μεγάλη συμβολική σημασία ένα φόρουμ έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, πάνω στην ανάγκη αμοιβαίας κατανόησης, στηριζόμενο μόνο και μόνο στην κλίση των νέων να γνωρίζουν εύκολα ό ένας τον άλλο.

 

Ο μηχανισμός του προγράμματος επιτρέπει σε παιδιά από διαφορετικές χώρες αναμειχθούν γρήγορα μεταξύ τους. Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο ΕΚ, παύουν να αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους και εντάσσονται σε  πολύγλωσσες ομάδες των 100 περίπου μαθητών. Η επιλογή των ομάδων και των θεμάτων που θα συζητηθούν γίνεται στα σχολεία πριν από τη μετάβαση στο Στρασβούργο.

 

Τα παιχνίδια – ερωτηματολόγια – σφυγμομετρήσεις  οργανώνονται με τέτοιο τρόπο που να απαιτούν τη συλλογική προσπάθεια παιδιών διαφορετικής γλωσσικής και εθνικής προέλευσης.

 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι συμμετέχοντες, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους τους από τις άλλες χώρες, καλούνται να χρησιμοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις γλωσσικές τους γνώσεις. Σκοπός είναι να αντιληφθούν πως η μάθηση και η χρήση ξένων γλωσσών βοηθάει στην προσέγγιση, στην κατανόηση των προβλημάτων του άλλου, των απόψεών του, των προσδοκιών του και στην αποδοχή μίας διαφορετικής παράδοσης και νοοτροπίας.

 

Για την επιτυχία της ημερίδας Euroscola είναι απαραίτητο να έχει προετοιμαστεί ο καθένας κατάλληλα. Για να μπορέσει να συμμετάσχει στις συζητήσεις, οι οποίες συχνά διεξάγονται σε μία διαφορετική γλώσσα από την μητρική του, και να συμβάλει ενεργά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προκαθορισμένων θεμάτων.

 

Στο τέλος κάθε ημερίδας χορηγείται σε κάθε μαθητή και ένα πιστοποιητικό συμμετοχής υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

 

Μία μέρα Euroscola στο ΕΚ

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) υποδέχεται τους μαθητές του λυκείου από τις 8.30 π.μ. για το πρωινό γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάζεται αναλυτικά και το προγράμματος που θα ακολουθήσουν οι μαθητές για την υπόλοιπη μέρα.

 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες, που έχουν ήδη σχηματιστεί σε πολυεθνικές ομάδες (οι ομάδες επιλέγονται με γεωμετρικά σχήματα ώστε να αποφευχθούν πολιτικές συγχύσεις), εισέρχονται στην ημικύκλια αίθουσα και  κάθονται στις θέσεις των ευρωβουλευτών. Η συνεδρίαση ξεκινάει με σύντομες ερωτήσεις πάνω στα βασικά καθήκοντα του Κοινοβουλίου. Ακολουθεί μία σειρά από ερωτήσεις, καθώς και μία σύντομη έρευνα πάνω στις γνώσεις των νέων για την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δίνεται επίσης η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ηλεκτρονική ψήφο. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες διαρκούν συνήθως έως τις 12 μ.μ.

 

Η ώρα του μεσημεριανού αποτελεί μία σημαντική στιγμή, οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες που αποτελούνται από τέσσερις διαφορετικές εθνικότητες και συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές συγκεντρώνονται και πάλι σε πέντε ομάδες εργασίας για να εκλέξουν τον πρόεδρο και τον εκπρόσωπο. Κάθε ομάδα εργασίας καλείται να υιοθετήσει μία απόφαση που θα υπερασπίσει ο εισηγητής κατά την διάρκεια της ολομέλειας. Το κείμενο που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους από το σύνολο των μαθητών, θα σχηματίσει και την ημερήσια απόφαση της Euroscola.

 

Ένας διοικητικός εκπρόσωπος του ΕΚ θα κλείσει την συζήτηση.

 

Η ημέρα τελειώνει με ένα παιχνίδι πολιτιστικών γνώσεων για την Ευρώπη και μία επίσημη τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές θα ακούσουν τον ευρωπαϊκό ύμνο. Το κάθε σχολείο λαμβάνει μία ευρωπαϊκή σημαία και ο κάθε μαθητής ένα πιστοποιητικό που υπογράφει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στους μαθητές δίνεται επίσης και μια φωτογραφία από την ομάδα τους.

 

 

Οφέλη συμμετοχής

 

Δάσκαλοι και μαθητές ερευνούν, ανακαλύπτουν, μελετούν και συζητούν διεξοδικά, ανταλλάσσοντας απόψεις για την έννοια και τη λειτουργία της ευρωπαϊκής ένωσης και τον ρόλο που επιτελεί στον κόσμο.

 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με την ομαδική και συλλογική δουλειά, μαθαίνουν να διαλέγονται, να συζητούν τους προβληματισμούς τους, να καλλιεργούν τη φαντασία τους, να σέβονται τη διαφορετική άποψη.

 

Συνεργάζονται με σχολεία των ευρωπαϊκών –και όχι μόνο– κρατών, εκπονούν μελέτες και εργασίες, ανταλλάσσουν επισκέψεις και έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς και ενδιαφέροντες τρόπους διδασκαλίας βιώνοντας μοναδικές εμπειρίες.

 

Οι επιτυχίες σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς είναι μία φυσική συνέχεια του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου της Σχολής μας.

 

Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων, τα άτομα μαθαίνουν με δική τους πρωτοβουλία να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ζωής με αυτονομία. Η έννοια της γνώσης αναθεωρείται και οι μαθητές πρέπει «να μάθουν πώς να μαθαίνουν». Επομένως, η Κοινωνία της Γνώσης ταυτίζεται με την Kοινωνία της Πληροφορίας.

 

Ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε μια καινούρια εκπαιδευτική διαδικασία. Εξοικειώνονται με την εφαρμογή νέων μεθόδων μάθησης. Μαθαίνουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, αυξάνουν τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων, ανάληψης ευθυνών, λύσης προβλημάτων και διαχείρισης χρόνου. Συνειδητοποιούν, τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα, τη γλώσσα και την ιστορία, αλλά και τις ομοιότητες και τις διαφορές με τους νέους των άλλων χωρών της Ευρώπης. Εμπλουτίζουν τις γνώσεις και καλλιεργούν την άγρυπνη περιέργεια.

 

Αποκτούν δημοκρατική και ευρωπαϊκή συνείδηση και την πεποίθηση μιας συλλογικής προσπάθειας για τη λύση προβλημάτων που απασχολούν τους λαούς.