ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

«Για να φανταστούμε τη χρησιμότητα των μαθηματικών στη ζωή μας αρκεί να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς μαθηματικά.»

 

Λάο Τσε. Κινέζος φιλόσοφος.

 

 

Η Σχολή μας είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη των παιδιών, όταν κρίνει οτι θα αποβεί προς όφελος του. Έτσι διαπιστώνοντας ότι τα Μαθηματικά, όπως και άλλα μαθήματα, έχουν απαιτήσεις που πηγάζουν από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης και της επιστήμης γενικότερα, δημιουργεί Όμιλο Μαθηματικών.

 

Σκοπός του Ομίλου είναι να ενισχύσει την ικανότητα των παιδιών να βελτιώσουν την κατανόηση των εννοιών των Μαθηματικών και στη συνέχεια να οξυνθεί η δυνατότητα τους να επιλύουν ασκήσεις ανωτέρου επιπέδου από εκείνες του σχολικού εγχειριδίου. Με αυτόν τον τρόπο θα συμμετέχουν σε διασχολικούς και εθνικούς διαγωνισμούς.

 

Ό Όμιλος φιλοδοξεί να παράσχει στους μαθητές έναν προχωρημένο και “μαθηματικό” τρόπο σκέψης που μακροπρόθεσμα να μπορεί να επικουρήσει και άλλες δραστηριότητες.

 

Τα Μαθηματικά έχουν την ικανότητα να μάθουν στους μαθητές να προσδιορίζουν το πρόβλημα, να επιστρατεύουν πολλές διανοητικές λειτουργίες τους, όπως αυτές της μνήμης, της κρίσης, της φαντασίας, κ.ά., συνθέτουν ένα συλλογισμό επίλυσης, τον εφαρμόζουν, ελέγχουν τα αποτελέσματα και αξιολογούν την ορθότητά τους. Μέσω της επίλυσης προβλημάτων, λοιπόν, οι μαθητές μαθαίνουν έμμεσα να αντιμετωπίζουν πολλές από τις καθημερινές δυσκολίες, που θα συναντήσουν στο μέλλον.