Την Τρίτη 16 Απριλίου, οι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης βίωσαν ένα διαφορετικό πρωινό. Συμμετείχαν σε μια Πασχαλινή πορεία στο πλαίσιο της πνευματικής προετοιμασίας για τη Μεγάλη Εβδομάδα.Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν αρχικά στη Μεγάλη Αίθουσα του Δημοτικού,χωρίστηκαν σε ομάδες και πήραν μέρος σε ένα «κυνήγι θησαυρού» στο δασάκι με ερωτήσεις σχετικές με τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στην αίθουσα [....]