Ενημέρωση για τις σπουδές στη Γαλλία   Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας οι μαθητές της Γ΄Λυκείου  παρακολούθησαν  διαδικτυακή παρουσίαση από την κ. Patricia Savary, υπεύθυνη της Υπηρεσίας «Σπουδές στη Γαλλία – CAMPUSFRANCE» του Γαλλικού Ινστιτούτου .   Υπεύθυνες καθηγήτριες: κ.Καπέλλα, κ,Λιάγκου, κ.Χιώτη