Πρώτη μέρα απογευματινές δράσεις

Πρώτη μέρα Τeams , τόσο για τα ενισχυτικά μας μαθήματα Γυμνασίου -Λυκείου καθώς και για τους ομίλους μας. Ξέρουμε όλοι  πολύ καλά πως η γνώση εκτός από δύναμη , είναι και θέληση για διεκδίκηση του καλύτερου δυνατού, μια διαρκής προσπάθεια αυτοβελτίωσης.