Ενημέρωση για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια

Ενημέρωση για τις σπουδές στη Γαλλία

 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας οι μαθητές της Γ΄Λυκείου  παρακολούθησαν  διαδικτυακή παρουσίαση από την κ. Patricia Savary, υπεύθυνη της Υπηρεσίας «Σπουδές στη Γαλλία – CAMPUSFRANCE» του Γαλλικού Ινστιτούτου .

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: κ.Καπέλλα, κ,Λιάγκου, κ.Χιώτη