Μαθηματικός Διαγωνισμός «Ο Θαλής»

82ος μαθητικός διαγωνισμός Μαθηματικών «Ο ΘΑΛΗΣ» με όλα τα μέτρα προστασίας στο χώρο της Σχολής μας!
Καλή επιτυχία στους μαθητές μας!