Οι Εκπαιδευτικοί του Δημοτικού σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού συμμετείχαν σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο, που διοργάνωσε η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής Υγείας,  με θέμα: «Αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης (Appreciative Inquiry) στην σχολική κοινότητα».

 

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, η δημιουργία πεδίων διαλόγου, η συνάντηση και η σύνδεση των συμμετεχόντων μέσα σε ένα πλαίσιο συνομιλιών που διευκολύνει τη δημιουργία δεσμών και στην εστίαση στα αποθέματα, στις ικανότητες, στην κουλτούρα και στα αξιακά πλαίσια των σχολικών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα προσκαλεί τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να μοιραστούν τις ιδέες τους, τις ανάγκες τους και τους οραματισμούς τους για ένα σχολείο που να ενισχύει την συμμετοχικότητα, τη δημιουργικότητα και τις αξίες.