Οι μαθητές της Ε΄ τάξης παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Magma Adventure

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν τον Εκπαιδευτικό χώρο Team Magma όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Magma Adventure. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με μαθηματικές έννοιες, απόκτησαν μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες που διατρέχουν τόσο τα ελληνικά όσο και τα Διεθνή Προγράμματα Σπουδών, οικοδομώντας το κατάλληλο νοητικό, γνωστικό και ψυχοσυναισθηματικό υπόβαθρο, που τους βοηθά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να βιώσουν θετικές μαθησιακές εμπειρίες στον τομέα των μαθηματικών. 

 

Συγκεκριμένα συμμετείχαν στο πρόγραμμα: «Ο ντέντεκτιβ Black and White και τα χαμένα διαμάντια». Πρόκειται για την εξιχνίαση μιας υπόθεσης κλεμμένων διαμαντιών. Οι μαθητές μέσα από τη διατύπωση υποθέσεων, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, τον προσδιορισμό στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, την αναγνώριση και κατανόηση αριθμητικών πράξεων-εξισώσεων και των ιδιοτήτων τους, τον εντοπισμό γεωμετρικών σχημάτων και την αλληλεπίδραση με εννοιολογικά εργαλεία σύγχρονων τεχνολογιών εξάσκησαν τις μαθηματικές τους ικανότητες και γνώσεις.