Καθαρισμός της παραλίας Μπρεξίζα στον Μαραθώνα

Στα πλαίσια της εβδομάδας σχολικού εθελοντισμού, συμμετείχαμε κι εμείς σε δράση περιβαλλοντική, συγκεκριμένα τον καθαρισμό της παραλίας Μπρεξίζα στον Μαραθώνα.

 

Ο εθελοντισμός είναι θεμελιώδης ανθρωπιστική αρχή, η οποία συνάδει απολύτως με τις αρχές και τις αξίες της Σχολής μας. Σ αυτή τη βάση τέτοιες δράσεις, όπως και παρόμοιες που πραγματοποιούνται προς χάριν του συνανθρώπου, της κοινωνίας γενικότερα παρέχουν στους μαθητές μας την Παιδεία που είναι ικανή να αλλάξει τον κόσμο.