Συμμετείχαν ενεργά στην εθελοντική δράση “Let’s do it”, μαθητές, δάσκαλοι και γονείς του Δημοτικού!

Στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης Let’s do it, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συνεργαστήκαμε και συμμετείχαμε ενεργά στον καθαρισμό  της σχολικής αυλής ,την παρατήρηση, καταγραφή και διαχωρισμό απορριμμάτων στους κάδους ανακύκλωσης στο  ξεχορτάριασμα, στο φύτεμα αρωματικών φυτών. Όλοι μαζί φροντίζουμε, προστατεύουμε και διατηρούμε καθαρό το περιβάλλον!!!