Συναυλία χάλκινων πνευστών Αθηναϊκής Ορχήστρας Νέων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 17/4/2019 στην αίθουσα «Αγία Αιμιλία» συναυλία χάλκινων πνευστών από μέρος της Αθηναϊκής Συμφωνικής Οχρήστρας Νέων. Η Συναυλία αυτή προσφέρθηκε στο πλαίσιο της πολιτιστικής παιδείας που προσφέρει η Σχολή μας.
Δόθηκε η δυνατότητα της διάδρασης με τους μαθητές, καθώς πριν από κάθε μουσικό κομμάτι προηγήθηκε εισαγωγή, σχετικά με αυτό καθώς και επιτόπου παρουσίαση των χάλκινων πνευστών της ορχήστρας.
Οι μαθητές μας έμαθαν, διασκέδασαν και παιδαγωγήθηκαν για άλλη μια φορά, έτσι ώστε να εκτιμήσουν την συνεισφορά της Τέχνης στην διαμόρφωση προσωπικοτήτων με ανθρώπινο πρόσωπο.