Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενημέρωσης και Εξοικείωσης με την Αναπηρία

Σ.Κ.Ε.Π… σου μια κοινωνία για όλους!
Η Σχολή μας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Εξοικείωσης με την Αναπηρία «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο». Οι μαθητές μας συμμετείχαν σε έναν ανοιχτό διάλογο ενημέρωσης και αφύπνισης, με κεντρικό ομιλητή τον Κωνσταντίνο, εμψυχωτή του Σ.Κ.Ε.Π., που βιώνει ο ίδιος την αναπηρία, με στόχο να αλλάξει το βλέμμα τους ως προς την διαφορετικότητα και να εισαχθούν στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας.