Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού»

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, οι μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης του Γυμνασίου συμμετείχαν στο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του «ΣυνΚίνησις»: «Δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού». Μέσα από σωματικές, κινητικές και νοητικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και διερευνητικής σκέψης, βίντεο και φωτογραφίες, οι μαθητές αντιλήφθηκαν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, ανέδειξαν την αξία της διαφορετικότητας και συνειδητοποίησαν τη μοναδικότητά τους.