Ολοκλήρωση Εργασιών MUN 2019

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, έχουμε στις αποσκευές μας μεγάλη ικανοποίηση από την παρουσία μας στο Συνέδριο, στις Επιτροπές και τη Γενική Συνέλευση, αλλά και μεγάλη χαρά για τις στιγμές που μοιραστήκαμε στο Royal
Russell και το Λονδίνο. Στιγμές μοναδικές που έδεσαν την ομάδα μας και έκαναν το Saint Joseph να λάμψει για ακόμα μια φορά.
We yield the floor to next year’s delegations.
Clapping is in order!!!