Ενημέρωση για σπουδές στη Γαλλία

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, η Σχολή μας φιλοξένησε την κα Patricia Savary, υπεύθυνη της Υπηρεσίας «Σπουδές στη Γαλλία – CAMPUSFRANCE» του Γαλλικού Ινστιτούτου, η οποία ενημέρωσε τους μαθητές της Α’ και της Β’ τάξης του Λυκείου για τις σπουδές στη Γαλλία.