ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ-CERN