33ο Διεθνές Συνέδριο Model United Nations (MUN), στο Royal Russell College, στο Λονδίνο

Το Model United Nations (M.U.N.) είναι ένα επιτυχημένο εναλλακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα - μοντέλο προσομοίωσης των οργάνων και των εργασιών του Ο.Η.Ε. (του Συμβουλίου Ασφαλείας, της Γενικής Συνέλευσης και των Επιτροπών Εργασίας).

Αιτήσεις εγγραφής

Προνήπιο, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό για το σχολικό έτος 2015-2016.

Hour of Code

Saint Joseph [Athens] Microsoft Showcase School.