Σήμερα οι φιλόλογοι της Σχολής μας παρακολούθησαν διαδικτυακή ενημέρωση για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο λύκειο, από την συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ,κ. Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου.